Project branded en sponsored content (een nieuwe inkomstenbron?)

 

Bij Media Groep Limburg is vanuit het projectteam innovatie (redactie, marketing, sales) gewerkt aan een mogelijk nieuw verdienmodel.

Het ging hier om een nieuw fenomeen, de zogenaamde content marketing, ook wel sponsored of branded content genoemd.

 

Story telling was en is een “hot item” in de marketing zeker wanneer je dat wil ontwikkelen in een journalistiek bedrijf. In de media en alle marketingartikelen over de media branche werd gesproken over sponsored en/of branded content. De definitie is heel lang onderwerp van gesprek geweest.

 

In de startperiode 2013 was het een geheel nieuw fenomeen. Er ontstond een afkeer tegen de advertorials doordat de afzender, lees onderneming, zichzelf vooral aanprijst  terwijl de klant/lezer vooral geïnformeerd wil worden.

 

Voor ons dus de uitdaging daar een antwoord op te vinden.
Na desk research en gesprekken met bench mark in de branche is een formule gevonden waarmee we de markt op zijn gegaan. Vooralsnog in printvorm.

 

De beoogde klanten waren en zijn grotere organisaties en initiatieven in de Provincie Limburg. Denk hierbij aan Zuyd Hogeschool, Stichting Limburgs Landschap, Universiteitsfonds, ZON veiling, en inmiddels ook Brightlands. Allemaal partijen die in ontwikkeling zijn en waarvoor een band met de regio essentieel is.
De crux zit in het vertellen van verhalen en de vaak complexe structuren en activiteiten vertalen naar begrijpbare artikelen.

 

Mijn rol was in het voortraject het verzamelen van informatie over dit onderwerp. Na akkoord over de formule en de prijsstelling zijn potentiële partijen geselecteerd en benaderd. In eerste instantie om kennis te maken en uitleg te geven.
Ik heb de pilot projecten mee opgezet en de storytelling vanuit onze zijde gedaan.
Tot op de dag van vandaag wordt met regelmaat gebruik gemaakt van dit kwaliteitsmedium. Een nieuwe inkomstenbron dus.