Bij Media Groep Limburg is vanuit de PR vertegenwoordigers de gedachte ontstaan om een nauwere band te krijgen met de belangrijkste stakeholders in de provincie.

Als belangrijk medium in de provincie is een goede relatie essentieel.

Met een multidisciplinair team hebben we onderzoek gedaan naar de kracht van stakeholders management en de wijze waarop dat kan worden geïmplementeerd.

Aan deze opzet zat geen commerciële doelstellingen vast. Het elkaar informeren en elkaar makkelijker vinden staat voorop.

Gaandeweg hebben we ons initiatief verwoord in ‘In Dialoog’.

Per jaar worden een vijftal bijeenkomsten georganiseerd in steeds wisselende samenstellingen.

Diverse branches/sectoren zijn uitgenodigd voor de dialoog bijeenkomst die in een goed verzorgde maar toch informele sfeer kon plaatsvinden.

Vanuit Media Groep Limburg waren steeds de afdelingen redactie, marketing en sales vertegenwoordigd.

Mijn rol in dit programma was participeren in het kernteam, de benadering van de stakeholders met uitleg van doel en opzet van de bijeenkomsten en tot slot de organisatie en gastheerschap van de bijeenkomsten. Het resultaat van de bijeenkomsten is steeds heel positief geweest. Meer begrip voor elkaars positie, belangen en doelstellingen.