Een van de meest omvangrijke projecten bij Media Groep Limburg was het communicatieproject van de A-2 tunnel.
Een infrastructureel meerjarenproject waarbij de communicatie met de Limburgers van groot belang was.

Door het communicatieteam werden we uitgedaagd een communicatievoorstel op te stellen dat vanuit Media Groep Limburg breed werd ondersteunt en kon meegroeien met de communicatiebehoefte gedurende het verloop van het project.

Het belangrijkst was een heldere communicatie vanuit het hart en de directe omgeving van het project naar de rest van Limburg. De transformatie van de belangrijkste verkeersader raakte een groot deel van de Limburgers in directe of indirecte zin. Daarnaast was het ook een project dat het grootste ooit in zijn soort was en daarmee niet alleen als informatief maar zelfs als infotainment kan worden geoormerkt.

Mijn rol was het opstellen van een meerjaren-communicatievoorstel  in nauwe samenwerking met de sales afdeling. Alle beschikbare print en on-line middelen werden ingezet. Van lokale tot provincie brede media uit de uitgeverij Media Groep Limburg. De specials die zijn gemaakt en de journalistieke artikelen, die hier volledig los van stonden, waren complementair aan elkaar. Gedurende de periode van 3 jaar heb ik het project samen met mijn collega’s van sales, redactie en externe copywriters begeleid.